ورود به صفحه اصلی

همایش سراسری کادمان ۹۷

با حضور پرشورتون برگزار شد
و با وجود اتمام همایش، شما اعضای محترم همچنان به حمایت‌های مالی خود از کادمان استمرار می‌بخشین
👌 درود بر غیرتتان، بدینوسیله از پشتیبانی فرزندان برومند خانواده بزرگ علم و صنعت قدردانی می‌کنیم

.