کلاس بهینه سازی
Free

کلاس بهینه سازی

  • 00m 00s
Price: Free

تکنیک‌های تجزیه و رویکردهای حل دقیق مسائل بهینه‌سازی

 Decomposition Techniques and Exact Solution Methods for Optimization Problems

همراه آموزش کامل کدنویسی در نرم‌افزار GAMS

Short Description

کلاس بهینه سازی

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۶۵
موبایل:۰۹۱۲۰۳۴۸۶۰۱
تلفن: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲     فکس: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲
پست الکترونیکی: afcmech@iust.ac.ir