فرم مشخصات اعضای کادمان

لطفا مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

سال ورود به دانشگاه(*)
ورودی نامعتبر

سال دانش آموختگی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار(*)
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

ارسال رزومه
ورودی نامعتبر

لطفا فایل ورد انتخاب کنید.

  

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۶۵
موبایل:۰۹۱۲۰۳۴۸۶۰۱
تلفن: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲     فکس: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲
پست الکترونیکی: afcmech@iust.ac.ir