کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
فراخوان عمومی جهت پذیرش اعضاء حقوقی کانون

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۳۱ | 

بنام خدا

فراخوان عمومی جهت پذیرش اعضاء حقوقی کانون

با عنایت به اینکه دستیابی به بخش عمده ای از اهداف کانون منوط به ارتباط با شرکتهای عمدتاً صنعتی می باشد که علم و فن‌آوری در آنها متبلور شده و تجلی‌گاه صنایع کشور می‌باشند، مطابق با ماده 19 آئین نامه کانون و پیرو مصوبه جلسه هیئت عامل مورخ 29/09/1394 مبنی بر پذیرش اعضای حقوقی کانون، بدینوسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید که جهت ثبت نام به دبیرخانه کانون با شماره تلفن 77240092 تماس و یا درخواست خود را به آدرس afcmech@iust.ac.ir  ایمیل فرمایید.
در زیر بخشی از ماده 19-3 آئین نامه کانون که مزایای اعضای حقوقی کانون را مطرح می نماید عیناً جهت استحضار تقدیم می گردد:
•  ارائه و تأییدیه‌های گواهینامه‌های علمی و تخصصی
•  اعطای نشان‌های ویژه کانون
•  درج نام و لوگوی اعضا در بروشورها، نشریات، همایش‌ها و سایت‌های کانون
•  توزیع بروشورها و اطلاعات اعضای حقوقی در شبکه اعضای کانون
•  اختصاص فضای نصب تابلوهای معرفی اعضای حقوقی در سالن‌های اصلی همایش کانون
•  درج اطلاعات فنی و مهندسی و تجاری اعضای حقوقی در انتشارات کانون
•  قرار دادن بروشورهای اعضای حقوقی در ورودی همایش‌ها و دبیرخانه کانون
•  قرار دادن تیزر و یا پیام‌های چند رسانه‌ای اعضای حقوقی در سایت‌های کانون

                                                          با احترام
                                                                                 دبیر کانون – محسن خوبان

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.115.fa
برگشت به اصل مطلب