کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
برگزاری اولین میز مشاوره کادمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۰ | 

برگزاری اولین میز مشاوره کادمان

 نوآوری، خلاقیت و کسب و کار موفق

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.128.fa
برگشت به اصل مطلب