کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
برگزاری دومین میز مشاوره کادمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۲ | 

برگزاری دومین میز مشاوره کادمان:

1- مدلهای کسب و کار، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها

2- شراکت و شرکت داری و ثبت و انحلال شرکت ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.132.fa
برگشت به اصل مطلب