کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
بیست و نهمین جلسه هیئت عامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۵ | 

بیست و نهمین جلسه هیئت عامل کادمان برگزار شد.

بیست و نهمین جلسه هیئت عامل کادمان یکشنبه 23 آبان برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضا هیئت عامل و بازرس کادمان برگزار گردید، موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- برقراری بیمه تکمیلی برای اعضا کادمان، شرکت های اعضای کادمان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
2- برگزاری برنامه های فرهنگی - تفریحی برای اعضای کادمان. مقرر گردید بررسی های نهایی جهت برگزاری تور متین آباد و جشن انار انجام شده و اطلاع رسانی عمومی پس از آن انجام شود.
3- بررسی راهکارهای ایجاد تعاونی مسکن و دعوت از اعضای باتجربه و علاقه مند جهت تشکیل این تعاونی. مقرر گردید جناب آقای مهندس قاضی، نظرات علاقمندان را در این خصوص جمع آوری و در جلسات آینده به هیئت عامل ارایه دهند.
4- مکاتبه با جامعه قالبسازان جهت ارائه تخفیف دوره های آموزشی این موسسه به اعضای کادمان و دانشجویان.
5- دعوت از اعضای متخصص جهت تشکیل دو کارگروه خودرو و پایش سلامت وضعیت در جلسه آینده.
6- برگزاری مراسم پرسش پاسخ با دانشجویان و دانش آموختگان جوان دانشکده با موضوع بازار کار و چالش های پس از فارغ التحصیلی/فناوری و کارآفرینی/توسعه ملی.

AWT IMAGE

******

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.133.fa
برگشت به اصل مطلب