کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
برگزاری سومین جلسه میز مشاوره کادمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۶ | 

برگزاری سومن میز مشاوره کادمان

آشنایی با پروژه های EPC

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.134.fa
برگشت به اصل مطلب