کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
پنجمین جلسه میز مشاوره کادمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۸ | 

پنجمین جلسه میز مشاوره کادمان: مهارت های کسب و کار

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.137.fa
برگشت به اصل مطلب