کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
همایش شماره 4 از سلسله همایش های تخصصی-کاربردی کادمان و دفتر توسعه فنآوری دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

چهارمین همایش از سلسله همایش های تخصصی-کاربردی کادمان و دفتر توسعه فنآوری دانشکده مهندسی مکانیک

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.139.fa
برگشت به اصل مطلب