کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- صفحه اصلی
تشکر و سپاس ویژه از مهندس اشعری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تشکر و سپاس
🌹🌹🌹🌹🌹
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

تشکر ویژه ای باید کرد از آقای مهندس محمد حسین اشعری مدیرعامل شرکت گلگاه
در اولین گردهمایی کارگروه فناوری ساخت و تولید اعلام گردید آقای مهندس اشعری با اهدا کمک به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال، عهده دار پایه گذاری اولین آزمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا IOT در دانشکده مهندسی مکانیک و در میان دانشگاه های سراسر کشور گردیدند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.82.91.fa
برگشت به اصل مطلب