ورود به صفحه اصلی


بسمه تعالی
اعضاء محترم کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکدۀ مهندسی مکانیک؛
با سلام و تقدیم احترام؛
همانطور که مستحضر هستید، دورۀ کارآموزی فرصتی استثنایی و گرانبها برای دانشجویانی است که درس های تئوری را گذرانده و حال باید در محیط واقعی کار، آموخته های خود را در بوتۀ عمل بیآزمایند. بدون شک، محیط کارآموزی نقش بسزایی در آزمودن دانش تئوری دانشجویان و نیز ایجاد علاقه و انگیزه برای ورود به محیط صنعتی، ایفا خواهد کرد. لذا، انتخاب محیط مناسب برای کارآموزی، از مهترین بخش های فرآیند کارآموزی دانشجویان محسوب می گردد.
دانشکدۀ مهندسی مکانیک، در راستای عمل به وظیفۀ ذاتی خود در زمینۀ تربیت دانشجویان مستعد و با انگیزه برای صنعت کشور، پیشنهاد محیط پویای صنعتی برای گذراندن دورۀ کارآموزی به دانشجویان عزیز را از وظایف خود می داند. در این راستا، از اعضاء محترم کادمان که در بخش های مختلف صنعتی (خصوصی و دولتی) امکان تخصیص ظرفیت سالانه به دانشکده برای جذب کارآموز را دارند، تقاضا می گردد تا با اعلام آمادگی خود برای این موضوع، دانشکده را در نیل به هدف والای تربیت نیروی متخصص و با انگیزه برای صنعت کشور، یاری نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزارم.
آیت قره قانی
عضو هیأت علمی و مسئول کارآموزی دانشکدۀ مهندسی مکانیک